PL – Primærsektorens Leverandørforum

Primærsektorens Leverandørforum er en interessesammenslutning af IT-systemleverandører til alment praktiserende læger, speciallæger og andre behandlere i den primære sundhedssektor.

Vi har indgået samarbejde med det formål at sikre en bedre udnyttelse af IT i den primære sundhedssektor. Tilsammen har vi en enorm viden om elektronisk kommunikation mellem parter i sundhedssektoren, som der bør drages fordel af i fremtidige integrations- og dataudvekslingsprojekter. Vi tager udgangspunkt i vores brugeres arbejdsgange, ønsker og behov, så vi sikrer, at disse ikke tilsidesættes i nye, nationale IT-projekter.